HVILKE SAMARBEJDSMULIGHEDER TILBYDER ITAGIL?

Hos ITAGIL deler vi vores samarbejdsformer ind i 3 overordnede kategorier. Ad hoc, rammeaftale og Abonnementsordning.

 

AD HOC
Som Ad hoc kunde kontakter I ITAGIL, når behovet opstår. Vi har som udgangspunkt en reaktiv tilgang til jeres IT-løsning, og vi sidder klar til at assistere jer inden for vores almindelige åbningstid eller 24 timer i døgnet alle ugens dage ved tilmelding til vores vagtordning. Ved månedens udgang sender vi en faktura på det antal timer, I har gjort brug af vores services i den pågældende måned. Timeprisen som Ad Hoc kunde er 895,-, og vi fakturerer pr. halve time. Vi anbefaler Ad Hoc samarbejdet til vores kunder, der typisk bruger os mindre end 10 timer pr. kvartal.

 

RAMMEAFTALE
Som Rammeaftalekunde har ITAGIL en proaktiv tilgang til jeres IT-løsning. Vi overvåger, opdaterer og dokumenterer løbende alle elementer i jeres IT-løsning. Vi vedligeholder whitepapers vedrørende opsætning og kommer med anbefalinger baseret på best-practice og dokumenterede erfaringer.

I får tilknyttet en teknisk ansvarlig (TA) konsulent hos ITAGIL, der har det overordnede ansvar for jeres virksomhed hos os, hvilket ud fra vores erfaring giver det bedste grundlag for et godt samarbejde. Med en Rammeaftale forudbetaler man for en pulje timer, som frit kan bruges til alle vores services over en bestemt periode (kvartal, halvårlig eller årlig).

Den mindste Rammeaftale ligger på 10 timer i kvartalet (20 timer pr halvår eller 40 timer pr år), og timeprisen er afhængig af størrelsen på Rammeaftalen. I modsætning til Ad Hoc samarbejdet så fakturerer vi pr. kvarter på Rammeaftalen. Vi anbefaler Rammeaftale samarbejdet til vores kunder, der typisk bruger os 10 timer eller mere pr. kvartal.

 

ABONNEMENTSORDNING
Dette er en budgetsikret Rammeaftale på drift og brugersupport forstået sådan, at vores arbejdsmetodik er på samme måde som for vores Rammeaftalekunder, men I har ikke en specificeret pulje timer. I stedet har vi igennem en analyse af jeres IT setup og i samarbejde med jer, lagt os fast på et forventet forbrug pr. medarbejder og omregnet dette til en fast månedlig pris, hvor I frit kan gøre brug os ifm. brugersupport og drift.

Der er dog visse faktorer, som kan resultere i en meromkostning ifm. en Abonnementsordning, f.eks. hvis virksomheden vokser i antal medarbejdere, eller virksomhedens IT setup udvides. Derudover er projektaftaler og arbejde, som ikke relaterer sig til drift eller brugersupport, ikke inkluderet i en Abonnementsordning.

En Abonnementsordning giver tryghed for budgettet og koster under normale omstændigheder 399,- pr måned pr bruger, dog med et minimum af 20 aktive brugere.